Wat doen we?

Stadsarchief Roeselare is de bewaarplaats van het Roeselaarse erfgoed. Het verzamelt alle mogelijke informatie over de stad, de regio en haar bewoners en maakt die toegankelijk voor het publiek. Die informatie bevindt zich in diverse documenten zoals archiefstukken, boeken, kranten en tijdschriften afkomstig van de stad zelf, haar inwoners, verenigingen, bedrijven, enz. Ze strekt zich uit vanaf de middeleeuwen tot vandaag. Samen vertellen ze de geschiedenis van de stad.

De taken van het Stadsarchief vloeien voort uit wettelijke verplichtingen. Het college van burgemeester en schepenen is verantwoordelijk voor de zorg, terwijl het beheer ervan in theorie berust bij de stadssecretaris. Gezien de omvang en de specificiteit van de werking geeft hij deze taak door aan de stadsarchivaris.

Het stadsarchief bewaart het archief van Stad Roeselare en is de uitvalsbasis voor iedere onderzoeker. Dit kan gaan over stamboomonderzoek, historiek van gebouwen, het raadplegen van bouwdossiers of louter uit interesse. Na opvraging en reservatie kunnen de documenten geraadpleegd worden in de leeszaal. De leeszaal is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden. De bezoeker dient het archief- en tariefreglement na te leven (zie rubrieken ‘Tarieven’ en ‘Leeszaalreglement’).

Stadsarchief

Het stadsarchief bewaart het kilometerslange archief van de stad Roeselare. Het oudste stuk dateert van 1415 en vanaf 1530 is het archief volledig.

De voornaamste taak van de archiefdienst bestaat in het ontsluiten van al deze documenten. Het opbouwen van een familiestamboom, het opmaken van een huizengeschiedenis, het raadplegen van bouwdossiers: het kan er allemaal. De toegang tot de stukken wordt mogelijk gemaakt door archiefinventarissen, alfabetische klappers, elektronische databanken en digitale bestanden. Daarbovenop bieden wij u persoonlijk advies bij uw speurwerk.

OCMW

Naast historische bronnen en documenten van de verschillende stadsdiensten archiveert het stadsarchief ook de documenten van het voormalige OCMW van Roeselare.

Sinds 1 januari 2016 is de dienstverlening van OCMW Roeselare opgesplitst en toegewezen aan twee instellingen: Zorgbedrijf Roeselare (kindzorg, thuiszorg, ouderenzorg, vorming en vrije tijd) en Stad Roeselare (financiële hulp, wonen, opleiding en werk). De diensten die vanaf heden tot Stad Roeselare behoren zijn gehuisvest in het Welzijnshuis in de Gasthuisstraat 10. Het Welzijnshuis doet aan rechtenverkenning en biedt administratieve ondersteuning bij het uitputten van sociale voordelen, premies en subsidies. Belangrijke thema’s zijn leefloon, financiële en materiële steun, budget- en schuldhulpverlening, integratie, ondersteuning bij het zoeken naar een job, vrijetijdsbesteding, woon- en energieadvies en tijdelijke huisvestingsproblemen.

Private Archieven

Iedereen bezit en maakt archief aan. In ons privé-archief vinden we de neerslag van informatie die voor ons belangrijk is, zoals een bouwvergunning, een huwelijkscontract, maar ook brieven en foto’s van onze familie en vrienden. Archief beperkt zich echter niet alleen tot papier. Er is ook digitaal archief. Een e-mail kan evengoed archief zijn. Archief onderscheidt zich echter van documentatie omdat het organisch ontstaat. Archief is het resultaat van een behoefte aan informatie van een instelling of persoon, terwijl documentatie verzameld wordt.

Het stadsarchief beheert private archieven van verenigingen, bedrijven als personen. Hieronder vind je opsomming van de aanwezige private archieven.

Verenigingen

Archief rederijkerskamer Zeegbare Herten

Archief van de scouts-gidsengroep Rolarius/VVKSM

Archief van de letterkundige genootschap De Vriendschap

Archief Schuttersgilde Sint-Michiel

Archief van de parochie en de kerkfabriek van Sint-Petrus en Sint-Paulus (Rumbeke)

Collectie dia’s van de Chiro Het Trefferke

Bedrijven

Archief L. Tant

Archief M. Carlier

Familie en personen

Archief M. De Bruyne

Archief P. Dejonghe

Collectie fotonegatieven van M. Terryn