Openbaarheid

Als gevolg van het decreet op de openbaarheid van bestuur is een groot deel van onze archieven vrij te raadplegen.

Overzicht toelating tot inzage indien in de persoonlijke levenssfeer

Documenten met vertrouwelijke informatie of in verband met de persoonlijke levenssfeer zijn gedurende een vooraf bepaalde termijn niet openbaar.

InhoudToegankelijkheid*
Gegevens die op uzelf betrekking hebbenAltijd persoonlijk toegankelijk
GeboorteaktenOpenbaar na 100 jaar
HuwelijksaktenOpenbaar na 75 jaar
OverlijdensaktenOpenbaar na 50 jaar
BevolkingsregistersOpenbaar na 120 jaar

* Mogelijkheid tot uitzonderingen:

Bouwdossiers

Onmisbaar zijn bouwdossiers wanneer u van plan bent om een pand te kopen, te verkopen of te verbouwen. Zo kunt u te weten komen wat de laatst vergunde toestand is.

Een groot aantal oude bouwdossiers bevinden zich in het stadsarchief, u kunt ze daar raadplegen en eventueel een reproductie aanvragen. Enige voorwaarde is dat het dossier bij benadering 50 jaar of ouder is. De collectie van het Stadsarchief gaat voor sommige gebouwen terug tot de jaren 1800.

De bouwdossiers vanaf 1968 tot heden kunt u opvragen bij de dienst Omgevingsvergunningen.

Voor meer info:https://www.roeselare.be/wonen-en-leven/wonen-en-verbouwen/verbouwen/bouwaanvraag/stedenbouwkundige-vergunning-bouwvergunning