Wanneer kan je ons bezoeken (leeszaal)?

Openingsuren van onze leeszaal

De leeszaal is enkel op afspraak te bezoeken. Je kan je afspraak maken telefonisch op het nummer 051 26 22 40 of via e-mail archief@roeselare.be.

Openingsuren op afspraak

 • Maandag : 9-12u30 en 13u30-16u30
 • Dinsdag : 9-12u30
 • Donderdag : 9u-12u30

Sluitingsdagen

De leeszaal zal uitzonderlijk gesloten zijn van 6 november tot en met 10 november 2023.

De leeszaal is gesloten tijdens feestdagen, tijdens de krokus-, paas-, herfst- en kerstvakantie en tijdens de zomervakantie.

Tip

Plan je bezoek aan onze leeszaal tijdig en stuur vooraf een mailtje naar archief@roeselare.be. Wij reserveren een plekje voor jou en leggen de nodige documenten voor je klaar.

Lees verder om het leeszaalreglement en de tarieven voor dienstverlening te bekijken.

Reglement Leeszaal

Het archiefreglement is enkel van toepassing op externe bezoekers. Deze bezoekers vervullen geen administratieve taak voor het stadsbestuur van Roeselare.

Art. 1

Het stadsarchief is gelegen aan de Botermarkt 3, 8800 Roeselare.

Art. 2

De bezoeker dient bij elk bezoek het leeszaalregister te tekenen.
De inschrijving is gratis.

Art. 3

De bezoeker mag eigen documentatie, schrijfgerief, portable en fototoestel meenemen in de leeszaal. Gsm-toestellen mogen enkel in trilfunctie in de leeszaal.
Overig materiaal moet in de opbergkastjes worden opgeborgen.

Art. 4

Het is verboden te eten en te drinken.
Het is verboden te roken.

Art. 5

Dit artikel met betrekking tot de openingsuren is niet langer actueel. U vindt de meest recente openingsuren bovenaan deze pagina.

Art. 6

De archiefstukken en documentatie worden via een formulier aangevraagd. Na raadpleging worden de archiefstukken en documentatie terug in het depot bewaard.
De archiefstukken en documentatie kunnen niet worden gereserveerd.
Microfilms en microfiches kunnen vrij worden geraadpleegd.

Art. 7

Het is verboden de archiefstukken en documentatie te beschadigen, aantekeningen op te maken of de volgorde ervan te wijzigen.

Art. 8

De bezoeker mag zelf kopieën nemen van de microfiches op de daarvoor bestemde toestellen.
Voor alle andere archiefstukken en documentatie moet de bezoeker een kopie bij de leeszaalverantwoordelijke aanvragen.

De bezoeker mag met eigen digitaal fototoestel kopieën maken, weliswaar zonder flits.
Archiefstukken en documentatie in slechte materiële toestand worden niet geraadpleegd. De materiële staat wordt door de archivaris bepaald.

Art. 9

Archiefstukken en documentatie worden niet uitgeleend, behalve wanneer aan volgende voorwaarden wordt voldaan, namelijk:

–   gunstig advies van de archivaris;

 • toestemming van het College van burgemeester en schepenen;
 • verzekering (voorleggen van een bewijs van verzekering);
 • contractueel vastleggen van de bruikleen;
 • termijn bedraagt maximaal vijf jaar. Bij elke bruikleen dient de volledige bronvermelding van de ontleende archiefstukken en documentatie te gebeuren en dient een afschrift onder de vorm van een publicatie aan het archief worden geschonken. Ook de wet op het auteursrecht moet worden nageleefd.

Art. 10

De archiefstukken en documentatie zijn enkel in de leeszaal raadpleegbaar. Ze zijn toegankelijk, namelijk als

 • ze zijn overgedragen aan de archiefdienst;
 • ze geïnventariseerd zijn;
 • en openbaar zijn overeenkomstig de wet.
 • Als de openbaarheid onduidelijk is, beslist de stadssecretaris.

Art. 11

Voor het raadplegen van dynamisch en semi-dynamisch archief wordt verwezen naar de bevoegde dienst.

Art. 12

De archivaris kan de bezoeker bij één of meerdere inbreuken op het reglement onmiddellijk de toegang tot de leeszaal ontzeggen.

Hij maakt hiervan een verslag op voor het College van burgemeester en schepenen, dat de duur van de schorsing bepaalt en eventueel op advies van de archivaris kan besluiten tot het nemen van juridische stappen.

 

Tarieven

Het retributiereglement, conform de beslissing van de gemeenteraad d.d. 4 december 2017,

is van toepassing op alle externe bezoekers of de bezoekers die geen administratieve

taak vervullen voor het stadsbestuur van Roeselare.

De retributie is verschuldigd door de persoon die het stuk of de inlichting vraagt in het kader van de Openbaarheid van Bestuur.

De kostprijs voor het afleveren van een afdruk ? A4-formaat bedraagt € 0,25 per kopie.

De kostprijs voor het afleveren van een afdruk ? A4-formaat bedraagt € 0,50 per kopie.

De kostprijs voor het afleveren van een digitaal document bedraagt € 0,25 per digitale kopie.

Voor het opzoeken van documenten en informatie door een personeelslid van het stadsarchief wordt er € 8 per begonnen kwartier aangerekend.