FAQ

FAQ

Can I visit the archives as a non-native Dutch speaking visitor?

Yes you can! In the past we welcomed visitors from France, Poland, the USA, etc., just to name a few.

Hoe begin ik aan mijn stamboom?

Jouw zoektocht naar je voorouders begint in het stadsarchief.

Voor genealogisch onderzoek kan je gebruik maken van de bevolkingsboeken, de registers van burgerlijke stand en de parochieregisters.

De bevolkingsboeken van Roeselare, Rumbeke, Beveren en Oekene ouder dan 120 jaar zijn vrij te raadplegen in de leeszaal tijdens de openingsuren na afspraak. De registers van geboorte, huwelijk en overlijden van Roeselare, Rumbeke, Beveren en Oekene ouder dan 100 jaar worden bewaard in het stadsarchief en zijn vrij te raadplegen in de leeszaal. De registers jonger dan 100 jaar worden bewaard op de dienst burgerlijke stand, waar ze kunnen geraadpleegd worden na afspraak. De parochieregisters van Roeselare, Rumbeke, Beveren en Oekene van 1610 tot en met 1802 zijn vrij te raadplegen in de leeszaal tijdens de openingsuren na afspraak.

Het onderzoek dat je zelf in de leeszaal verricht is volledig kosteloos, met uitzondering van de eventueel te maken kopieën of scans. De verrekening van deze kosten verlopen via het retributiereglement. Je kan kosteloos notities en fotografische opnames met je eigen camera maken.

De opzoekingen in de registers van burgerlijke stand kan ook gebeuren door het personeel van het stadsarchief. Dit kan enkel na aanvraag per post of e-mail archief@roeselare.be. In de aanvraag worden duidelijk vermeld: naam, soort akte (geboorte, huwelijk of overlijden) en bij benadering de datum van de akte. De verrekening van deze kosten verlopen eveneens via het retributiereglement.

Daarnaast zijn er ook nog andere hulpmiddelen zoals de website van het rijksarchief www.arch.be. en de website www.familiegeschiedenis.be. Daar vind je heel wat handige tips en een uitgebreid stappenplan voor het maken van je stamboom. Belangrijk om te weten is dat elk genealogisch onderzoek begint in je eigen leefwereld. Doe een rondvraag bij jouw familie en de informatie die je zo kan verzamelen bied je een grote stap voorwaarts in de samenstelling van jouw stamboom.

Hoe kun je het stadsarchief bereiken?

Klik hier.

Kan ik kopies van documenten krijgen?

Ja, tegen betaling.

Het retributiereglement, conform de beslissing van de gemeenteraad d.d. 3 december 2018, is van toepassing op alle externe bezoekers of de bezoekers die geen administratieve taak vervullen voor het stadsbestuur van Roeselare.

De retributie is verschuldigd door de persoon die het stuk of de inlichting vraagt in het kader van de Openbaarheid van Bestuur.

De kostprijs voor het afleveren van een afdruk A4 of A3 bedraagt € 0,10 per kopie.
De kostprijs voor het afleveren van een digitaal document bedraagt € 0,25 per digitale kopie.
Voor het opzoeken van documenten en informatie door een personeelslid van het stadsarchief wordt er € 8 per begonnen kwartier aangerekend.

De link voor uw aanvraag vindt u hier.

Wanneer is de leeszaal open?

Onze openingsuren vind je hier.

Welke bouwdossiers vind je in het stadsarchief?

Wanneer je werken uitvoert in het Vlaamse Gewest is de algemene regel dat je een stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning) aanvraagt. Je hebt dus een vergunning nodig als je gaat bouwen, verbouwen, slopen, graven, bomen rooien en reclameborden en afsluitingen plaatsen. Voor een aantal kleinere werken hoeft een stedenbouwkundige vergunning niet of is het voldoende dat je de werken meldt bij jouw gemeente.
Het is interessant om een oud bouwdossier in te kijken wanneer u van plan bent om een gebouw te kopen, verkopen of verbouwen. Indien dit uw reden is om een bouwdossier in te kijken dient u zich te wenden tot dienst Stedenbouw van Stad Roeselare.
Indien u om historische reden een bouwdossier wenst in te kijken, bijvoorbeeld om de geschiedenis van een bepaald gebouw te achterhalen, dan kan u zich wenden tot het stadsarchief. Enige voorwaarde is dat het dossier bij benadering 50 jaar of ouder is. De collectie van het Stadsarchief gaat voor sommige gebouwen terug tot de jaren 1800. Het dossier wordt dan voor u klaar gelegd in de leeszaal van het archief en indien gewenst kan een kopie bekomen worden, mits betaling.

Daarnaast herbergt het stadsarchief een aantal kadastrale bronnen die uitermate geschikt zijn voor het beoefenen van huizengeschiedenis.