Schenking vanuit Diksmuide aan ons stadsarchief

Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Schenking vanuit Diksmuide aan ons stadsarchief

 

Op de bijgevoegde foto herkennen we: Marc Deprez, schepen Diksmuide, Katleen Winne, schepen van Cultuur en Erfgoed Diksmuide, Tom Vanblaere, departementshoofd bestuurszaken en Archief Roeselare, Mieke Vanbrussel, schepen van Cultuur en Erfgoed Roeselare, Kris Declercq, burgemeester Roeselare, Lies Laridon, burgemeester Diksmuide, Greet Dever, schepen Diksmuide, Hendrik Callewier, diensthoofd-archivaris Rijksarchief Brugge en Kortrijk, Chris Vandewalle, stadsarchivaris Diksmuide en Marc De Keyrel, schepen Diksmuide.

 

De stad Diksmuide kreeg via een schenking stukken uit het ancien regime terug. Bij nazicht stelde de stad Diksmuide vast dat er documenten weinig of geen verband hadden met Diksmuide. Na onderzoek bleek dat deze documenten afkomstig waren uit de Ambacht van Roeselare en uit andere steden en parochies in West-Vlaanderen. Het werd voor de archivaris uit de stad Diksmuide, Chris Vandewalle, snel duidelijk dat deze archiefbundels beter pasten in zowel het archief van Roeselare als in het Rijksarchief van West-Vlaanderen, en dit als een waardevolle toevoeging aan de bestaande archiefreeksen van burgerlijke en kerkelijke instellingen.

Uit het eerder genoemde lot hebben we het volgende kunnen selecteren:

  • 30 archiefbundels met documenten voor de Ambacht van Roeselare.
  • 30 archiefbundels met documenten voor het Rijksarchief in West-Vlaanderen.
  • Deze bundels bevatten zowel gedrukte als handgeschreven documenten en bestrijken een tijdsbestek van de 15e tot en met de 20e
  • De inhoud van deze documenten varieert van o.a. het beheer van onroerende goederen, financien, processen en reglementen van diverse burgerlijke en kerkelijke instellingen. Kortom, een schat aan historische informatie.