Terug naar overzichtTerug naar overzicht

Dagboek van Pastoor Slosse gedigitaliseerd

Het Memoriale was een soort dagboek waar de pastoor – in dit geval van Rumbeke- voor zijn kerkelijke oversten de belangrijkste religieuze gebeurtenissen bijhield.

De 1500 pagina’s, die meer dan een eeuw bestrijken, van 1835 tot 1948, zijn thans digitaal raadpleegbaar in het Stadsarchief, en vormen een rijke en leesbare bron van plaatselijke geschiedenis, katholieke rituelen en gebruiken. Ze bieden een boeiende beschrijving van de overweldigende invloed van de kerk tijdens de voorbije twee eeuwen. Het overgrote deel van deze dagboeken werd geschreven door Leopold Slosse, pastoor van 1896 tot 1920, die uitvoerig de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog op een klein Vlaams dorp aan de rand van het front beschrijft. Een aanzet tot catalogus van de inhoud van deze pagina’s werd gecreëerd, die in de loop van de volgende maanden nog verder aangevuld en uitgebreid zal worden. Deze laatste index is online raadpleegbaar.