Terug naar overzichtTerug naar overzicht

Al geruime tijd zijn we in lockdown en de tweets, chats, Instagrams, Facebookpagina ’s, You Tube-kanalen, digitale foto’s en filmpjes passeren vlotjes over onze schermen. Om dit niet te laten vervagen in een herinnering en vast te leggen voor de toekomstige generaties, doen we beroep op u als burger.

Graag had het Stadsarchief daarom een oproep gedaan om samen met ons dit te bewaren.

Telewerken, technisch werkloos of niet wetend waar je hoofd staat in je job tijdens deze bijzondere tijd?
Alles van Samen-Sterk-acties tot foto’s van applaus in de straat of vrijwilligerswerk, hoe ziet jouw (tijdelijke) thuiskantoor eruit?

Laat ons weten wat de invloed van het coronavirus is op uw leven.

Stuur een e-mail naar archief@roeselare.be en schenk uw foto’s, films en andere bestanden. Gelieve erbij te vermelden dat u de eigenaar bent en verklaring doet van afstand van rechten. Dit wordt ter bevestiging ook nog eens gerepliceerd bij het ontvangen van uw mail.

Hou je goed en gezond !

Hieronder vindt u de voorwaarden waarmee u akkoord dient te zijn om uw beeldmateriaal te kunnen schenken:
Voorwaarden:

• U staat de foto(’s) en/of film(s) af aan Stadsarchief Roeselare (SAR);

• U verklaart dat u zelf de maker bent van de foto(’s) en/of film(s) en dat er geen andere rechthebbenden zijn;

• U draagt het auteursrecht van deze foto(’s) en/of film(s) over aan het SAR en daarmee het recht om deze foto(’s) en/of film(s) op te nemen in de collectie en te gebruiken voor alle mogelijke doeleinden, waaronder publicatie op de websites van het SAR, mits vermelding van de auteursnaam;

• U voorziet het SAR van de gevraagde informatie over de foto(’s) en/of film(s);

• Het SAR behoudt zich het recht voor om de foto(’s) en/of film(s) niet te bewaren en/of niet te publiceren;

• SAR mag de genoteerde persoonsgegevens m.b.t. de foto(‘s) en/of film(s) opslaan en publiceren, met uitzondering van het e-mailadres;

• De maker van de overgedragen foto(‘s) en/of film(‘s) verklaart dat eventuele personen op het beeld ofwel genoemd in de persoonsgegevens ermee akkoord zijn dat de maker deze beelden en gegevens afstaat en overdraagt aan SAR;

• U mag natuurlijk zelf de door u gemaakte foto(’s) en/of film(‘s) blijven gebruiken en verspreiden;